Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Żelazo- od rudy do artefaktu

Prowadzący: mgr Adam Telążka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.03.2023 16:15 - 17:45
2. wtorek 4.04.2023 16:15 - 17:45
3. wtorek 11.04.2023 16:15 - 17:45
4. wtorek 18.04.2023 16:15 - 17:45
5. wtorek 25.04.2023 16:15 - 17:45
6. wtorek 9.05.2023 16:15 - 17:45
7. wtorek 16.05.2023 16:15 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Pokazanie cyklu życia przedmiotu od wytworzenia do depozycji
 • Zapoznanie ze specyfiką i charakterystyką poszczególnych etapów wytwarzania narzędzi czy ozdób wykonanych z żelaza
 • Konfrontacja zdobytej w toku zajęć wiedzy z najnowszymi wynikami badań zamieszczonymi w literaturze przedmiotu

Tematyka kursu

Uczestnik kursu zostanie wprowadzony w świat sprzed ponad 1500 lat. W trakcie trwania zajęć prześledzi i zapozna się z etapami jakie następowały w „cyklu życia” przedmiotu na drodze od jego powstawania przez użytkowanie do aktu depozycji i finalnego odkrycia przez archeologa. W sposób szczegółowy uczestnik będzie miał możliwość porównania sposobu wytwarzania przedmiotów żelaznych przez ludność (szeroko rozumianej) epoki żelaza m.in. na przykładzie warsztatów z prowincji rzymskich i środkowoeuropejskiego barbarricum. Konsensusem kursu dla uczestnika będzie uzyskanie pełnego spectrum historii jak pod wpływem działalności człowieka z … rudy żelaznej powstaje przedmiot, którego „cykl życia” nie kończy się w momencie depozycji, a trwa jeszcze w czasach „obecnych”.

Efekty uczenia się

 • Po zakończeniu zajęć słuchacz

  Zna podstawowe gałęzie gospodarki i style życia ludności Europy Środkowej i Wschodniej

  Potrafi wskazać co najmniej 2 ugrupowania archeologiczne doby OWR występujące na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum, znające „tajniki” wytwarzania żelaza

  Potrafi prowadzić konstruktywną konwersację na tematy związane z wytwarzaniem przedmiotów żelaznych i ich użytkowaniem

  Wie, gdzie szukać informacji odnośnie badań poszczególnych obiektów spotykanych na stanowiskach z okresu wpływów rzymskich

Metody pracy

 • Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
 • Dyskusja
 • Praca z tekstem
 • Metoda analizy przypadków

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.