Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Zrób sobie kosmetyk- wprowadzenie

Prowadzący: prof. dr hab. Izabela Nowak


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 100,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 21.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 28.03.2022 17:30 - 19:25
2. poniedziałek 4.04.2022 17:30 - 19:25
3. poniedziałek 11.04.2022 17:30 - 19:25
4. poniedziałek 25.04.2022 17:30 - 19:25
5. poniedziałek 9.05.2022 17:30 - 19:25

Wydział Chemii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków, a w szczególności:

  • przekazanie wiedzy z zakresu preparatyki kosmetycznej, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych różnych typów preparatów kosmetycznych, doboru technik wytwarzania formulacji kosmetycznych
  • rozwinięcie umiejętności oceny podstawowych właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych wybranych grup preparatów kosmetycznych;

Tematyka kursu

Przygotowywanie preparatów kosmetycznych – podstawowe informacje na temat opracowania receptur preparatów kosmetycznych i pielęgnacyjnych stosowanych w życiu codziennym, jak i na wykonaniu analizy podstawowych właściwości fizyko-chemicznych preparatów. Kurs będzie teoretycznym wstępem do warsztatów z zakresu chemii kosmetycznej prowadzonych na Wydziale Chemii UAM.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

  • najważniejsze grupy preparatów kosmetycznych: kosmetyki płynne (perfumy), białe (emulsje), kolorowe (cienie do powiek, pudry) – skład ilościowy i jakościowy oraz metody otrzymywania;
  • technologia wytwarzania formulacji kosmetycznych;
  • właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne preparatów kosmetycznych wykorzystywane w ocenie finalnego produktu kosmetycznego (np. ocena barwy, zapachu, pH, temperatury topnienia i innych parametrów poza laboratorium).

Metody pracy

wykład multimedialny wraz z pokazem sprzętów laboratoryjnych (2x45 minut),  a następnie dyskusja prowadzona przez prowadzącego (20-25 min)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny