Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Zrób sobie kosmetyk- wprowadzenie

Prowadzący: prof. dr hab. Izabela Nowak


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 120,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 30.01.2023 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 6.02.2023 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 13.02.2023 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 20.02.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków, a w szczególności:

  • przekazanie wiedzy z zakresu preparatyki kosmetycznej, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych różnych typów preparatów kosmetycznych, doboru technik wytwarzania formulacji kosmetycznych
  • rozwinięcie umiejętności oceny podstawowych właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych wybranych grup preparatów kosmetycznych;

Tematyka kursu

Przygotowywanie preparatów kosmetycznych – podstawowe informacje na temat opracowania receptur preparatów kosmetycznych i pielęgnacyjnych stosowanych w życiu codziennym, jak i na wykonaniu analizy podstawowych właściwości fizyko-chemicznych preparatów. Kurs będzie teoretycznym wstępem do warsztatów z zakresu chemii kosmetycznej prowadzonych na Wydziale Chemii UAM.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

  • najważniejsze grupy preparatów kosmetycznych: kosmetyki płynne (perfumy), białe (emulsje), kolorowe (cienie do powiek, pudry) – skład ilościowy i jakościowy oraz metody otrzymywania;
  • technologia wytwarzania formulacji kosmetycznych;
  • właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne preparatów kosmetycznych wykorzystywane w ocenie finalnego produktu kosmetycznego (np. ocena barwy, zapachu, pH, temperatury topnienia i innych parametrów poza laboratorium).

Metody pracy

wykład multimedialny wraz z pokazem sprzętów laboratoryjnych (2x45 minut),  a następnie dyskusja prowadzona przez prowadzącego (20-25 min)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów