Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Zrozumieć współczesną młodzież- społeczne, internetowe i marketingowe konteksty funkcjonowania pokolenia Z

Prowadzący: dr Jakub Jakubowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.04.2024 10:00 - 16:30
2. sobota 27.04.2024 10:00 - 16:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Kurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesną młodzież, w szczególności ich codzienne funkcjonowanie w świecie wirtualnym. Opierając się na współczesnych badaniach i doświadczeniach wielu lat pracy z młodzieżą, podczas zajęć porozmawiamy o przyczynach, przejawach i skutkach zanurzenia pokolenia Z w świecie mediów społecznościowych. Zastanowimy się jak młodzi ludzie się komunikują i jak konsumują dobra materialne; jakie zagrożenia i jakie szanse otwiera przed nimi obecny w ich życiu 24 godziny na dobę smartfon. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, ale i pracowników biznesu próbujących zrozumieć język młodego pokolenia czy – szerzej – rodziców, starających się lepiej zrozumieć tych, którzy na co dzień niechętnie się przed nimi otwierają.

Tematyka kursu

1. My, dzieci sieci – o charakterystyce pokoleń i ich funkcjonowaniu w sieci
2. Pokolenie Z – czy współczesna młodzież jest wyjątkowa?
3. Media społecznościowe – naturalne środowisko pokolenia Z
4. Młodzież w sieci – współczesne szanse i zagrożenia w korzystaniu z internetu
5. Młodzież a komunikatory – raport z badań
6. Marketingowe konteksty funkcjonowania pokolenia Z

Efekty uczenia się

- Kursant zna etapy rozwojowe mediów społecznościowych jako narzędzi komunikacji ludzi młodych
- Kursant potrafi przeanalizować zagrożenia i szanse związane z funkcjonowaniem młodego pokolenia w sieci
- Kursant wie, jakie są narzędzia, kanały i mechanizmy komunikowania się młodzieży w sieci
- Kursant wie czym charakteryzuje się kampania marketingowa skierowana do pokolenia Z
- Kursant zna i potrafi rozpoznać cechy charakterystyczne funkcjonowania pokolenia Z w kontekście społecznym, politycznym i marketingowym

Metody pracy

- Metoda podawcza z wykorzystaniem prezentacji
- Q&A
- Warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Napisanie krótkiego eseju zainspirowanego tematyką zajęć.