Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Życiowy zestaw przetrwania czyli o tym co w życiu niezbędne

Prowadzący: mgr Agnieszka Stefańska, mgr Joanna Dembińska


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 18:00 - 20:15
2. czwartek 11.04.2024 18:00 - 20:15
3. czwartek 18.04.2024 17:00 - 20:00
4. czwartek 25.04.2024 17:00 - 20:00
5. czwartek 9.05.2024 17:00 - 20:00
6. czwartek 16.05.2024 17:00 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi oraz technikami w ramach następujących zagadnień: NVC, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem, zarządzanie emocjami, ustalanie i realizacja celów. Warsztaty skoncentrowane są na praktycznym wykorzystaniu technik i metod. Uczestnicy będą również zachęcani do samodzielnego wykonywania zadań, ćwiczeń i wyzwań.

Tematyka kursu

NVC czyli komunikacja bez przemocy (5h)

Emocje – życiowy pomocnik czy życiowy problem? Próba zrozumienia emocji oraz ćwiczenie ich uwalniania wg Hawkinsa (4h)

Stres – bestia, która da się poskromić. Techniki relaksacyjne, medytacje, wizualizacje, ćwiczenia oddechowe, trening autogenny Schultza) (5h)

Czasoogarniacz czyli jak odzyskać czas i wykorzystać go efektywnie (4h)

Ja i moje życie – jak ustanawiać i realizować życiowe cele i marzenia oraz czuć się spełnionym (4h)

Efekty uczenia się

Słuchacze potrafią używać języka, który nie zawiera elementów przemocy oraz mówić o swoich oczekiwaniach i uczuciach.

Słuchacze potrafią rozpoznawać, nazywać i uwalniać emocje za pomocą techniki uwalniania Hawkinsa.

Słuchacze znają techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe oraz trening autogenny Schultza. Poznali też podstawy medytacji i wizualizacji.

Słuchacze potrafią ustalić priorytety zadań, delegować zadania, organizować czas w życiu zawodowym i prywatnym.

Słuchacze potrafią określić swoje życiowe cele oraz plan ich realizacji.

Metody pracy

warsztaty połączone z ćwiczeniami


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.