Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Archeologia niepełnosprawności- czy w przeszłości osoby niepełnosprawne były lepiej traktowane

Prowadzący: dr Magdalena Matczak, dr Patrycja Filipowicz


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 2.02.2021 18:00 - 19:30
2. wtorek 9.02.2021 18:00 - 19:30
3. wtorek 16.02.2021 18:00 - 19:30
4. wtorek 23.02.2021 18:00 - 19:30
5. wtorek 2.03.2021 18:00 - 19:30
6. wtorek 9.03.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Czy stereotyp o prymitywizmie Neandertalczyków z czasów paleolitu jest prawdziwy?  Czy Neandertalczycy dbali o osoby niepełnosprawne? Czy w starożytnym Egipcie istniała grupa społeczna dotknięta niepełnosprawnością? Czy osoby niepełnosprawne były lepiej traktowane w czasach prehistorycznych niż w XIX wieku? Czego możemy się dziś nauczyć o niepełnosprawności z przeszłości? Celem kursu jest udzielenie pytań na powyższe pytania.

Na świecie jest około 785-975 milionów (~ 20%) osób niepełnosprawnych. Natomiast w Unii Europejskiej około 14% osób w wieku 15-64 lat jest postrzeganych jako niepełnosprawni. Osoby te mierzą się z odmiennymi życiowymi wyzwaniami niż tzw. osoby pełnosprawne. Studia nad niepełnosprawnością mają za zadanie podnieść społeczną świadomość dotyczącą życia osób niepełnosprawnych. Archeologia aktywnie włącza się w to zadanie i pomaga poznać życie osób niepełnosprawnych w różnych kulturach na przestrzeni dziejów. Wykorzystanie w archeologii wiedzy z zakresu biologii, historii i antropologii pomaga poszerzyć naszą wiedzę dotyczącą traktowania osób niepełnosprawnych. Jest to ważne, ponieważ konflikty zbrojne, wypadki, kary, choroby i ograniczona wiedza medyczna powodowały istnienie stosunkowo znacznej liczby osób niepełnosprawnych w przeszłości. Osoby te stanowią ważną część historii i bez znajomości ich dziejów nie jesteśmy w stanie w pełni poznać naszej historii i zrozumieć teraźniejszości.

Celem kursu jest:

 • Poznanie historii osób niepełnosprawnych
 • Przybliżenie różnych postaw wobec osób niepełnosprawnych na przestrzeni epok w różnych społeczeństwach i na różnych kontynentach
 • Obalenie stereotypów o traktowaniu osób niepełnosprawnych w przeszłości

Przedstawienie źródeł na podstawie, których archeolodzy badają niepełnosprawność

Tematyka kursu

Kurs przedstawia podstawy badań w archeologii i sposób traktowania osób niepełnosprawnych od najdawniejszych czasów, czyli paleolitu (starszej epoki kamienia) na Bliskim Wschodzie po XIX wiek w Stanach Zjednoczonych. Tematyka obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do archeologii i paleopatologii.
 • Definicje niepełnosprawności
 • Niepełnosprawni Neandertalczycy z paleolitu na Bliskim Wschodzie
 • Osoby niepełnosprawne w neolicie
 • Ambiwalentne traktowanie na Bliskim Wschodzie
 • Czy w starożytnym Egipcie osoby z dysfunkcjami były uznawane za niepełnosprawne?
 • Starożytna Grecja i Rzym
 • Unikatowe historie z czasów średniowiecza w Polsce
 • Indianie w Północnej Ameryce
 • XIX wiek w USA

Efekty kształcenia

Uczestnik posiądzie wiedzę:

 • Czym jest archeologia i paleopatologia oraz w jaki sposób bada się przeszłość
 • Jakie postawy przyjmowano wobec osób niepełnosprawnych w dawnych epokach
 • Jak wyglądały warunki życia w przeszłości

Uczestnik nabędzie umiejętność:

 • Rozumienia, kiedy pojawiła się koncepcja niepełnosprawności i czy istniała ona w prehistorii i starożytności
 • Krytycznego podejścia do stereotypowych poglądów na temat niepełnosprawności w przeszłości istniejących w przestrzeni publicznej (mediach: prasie, Internecie)

Metody pracy

 • Elementy wykładu, prezentacje multimedialne
 • Elementy laboratoriów
 • Studium przypadku
 • Praca z tekstem
 • Dyskusja

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny