Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Cyberprzestępczość. O prawie i ciemniejszej stronie sieci

Prowadzący: mgr Konrad Mazur


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 27.03.2017 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 3.04.2017 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 10.04.2017 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 24.04.2017 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 8.05.2017 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 15.05.2017 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 22.05.2017 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 29.05.2017 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 5.06.2017 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 12.06.2017 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 19.06.2017 18:30 - 20:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego i kryminologii obejmujących fenomen cyberprzestępczości
 2. Przedstawienie aktualnych oraz historycznych trendów związanych z rozwojem czterech generacji cyberprzestępczości
 3. Przedstawienie aktywności organów ścigania związanej ze zwalczaniem cyberprzestępczości
 4. Przedstawienie sposobów działania cyberprzestępców oraz obieranych przez nich taktyk popełniania przestępstw
 5. Zarysowanie kategorii podmiotów najbardziej narażonych na wiktymizację
 6. Zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie możliwych do zaistnienia zagrożeń oraz sposobu w jaki prawo karne materialne odnosi się do zjawiska cyberprzestępczości

Tematyka kursu

Wykład jest autorskim zestawieniem najbardziej interesujących tematów związanych z fenomenem cyberprzestępczości, które poruszają zagadnienia kryminologiczne i prawnicze. Daje słuchaczowi podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania fenomenu cyberprzestępczości, okraszoną najciekawszymi kazusami zebranymi przez autora.

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Darknet – gdzie i kto czai się po ciemniejszej stronie sieci?
 2. Najsłynniejsi hakerzy i klucz do sukcesu każdego cyberprzestępcy.
 3. Historia rozwoju przestępczości komputerowej.
 4. Advanced Persistent Threats i ransomware – aktualne trendy w rozwoju cybeprzestępczości.
 5. Zorganizowane grupy cyberprzestępcze na świecie, kryptowaluty i pranie brudnych pieniędzy.
 6. Polskojęzyczne społeczności przestępcze zorganizowane w sieci darknet.
 7. Malware, spam, phishing i pharming.
 8. Botnety, DDoS, IoT i kradzież tożsamości.
 9. Czterej jeźdźcy infokalipsy – wprowadzenie do zwalczania cyberprzestępczości.
 10. Prawo karne materialne w obliczu cyberprzestępczości i krajowy model zwalczania cyberprzestępczości.
 11. Wpływ prawa Unii Europejskiej i prawa oraz instytucji międzynarodowych na model zwalczania cyberprzestępczości
 12. Rola sektora prywatnego w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Fenomen cyberprzestępczości zostanie omówiony w szerokim ujęciu kryminologicznym – omówione zostaną najnowsze trendy związane z działaniem cyberprzestępców oraz wiążące się z nimi zagrożenia. Cały wykład będzie się odnosił do norm polskiego prawa karnego materialnego.

Efekty kształcenia

Uczestnik wykładu:

 1. Potrafi zidentyfikować podstawowe rodzaje cyberprzestępstw opisując schematy postępowania związane z ich realizacją
 2. Posiada aktualną wiedzę na temat najnowszych trendów związanych ze zjawiskiem cyberprzestępczości oraz zna historię ich rozwoju
 3. Potrafi odnieść określone zachowania przestępcze do norm polskiego prawa karnego materialnego
 4. Potrafi wyjaśnić mechanizm oraz skutki działań cyberprzestępczych, również z punktu widzenia ofiary

Metody pracy

Wykład multimedialny połączony z omówieniem autentycznych kazusów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test