Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Entomologia sądowa

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Daria Bajerlein


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 14.02.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 16.02.2023 18:30 - 20:00
3. wtorek 21.02.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 23.02.2023 18:30 - 20:00
5. wtorek 28.02.2023 18:30 - 20:00
6. czwartek 2.03.2023 18:30 - 20:00
7. wtorek 7.03.2023 18:30 - 20:00
8. czwartek 9.03.2023 18:30 - 20:00
9. wtorek 14.03.2023 18:30 - 20:00
10. czwartek 16.03.2023 18:30 - 20:00
11. wtorek 21.03.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania wiedzy na temat biologii i ekologii owadów nekrofilnych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości do szacowania czasu zgonu.  

Tematyka kursu

1) Procesy rozkładu zwłok.

2) Przegląd i identyfikacja nekrofilnych grup muchówek i chrząszczy.

3) Biologia i ekologia nekrofilnych muchówek i chrząszczy.

4) Metody ujawniania i zabezpieczania śladów entomologicznych ze zwłok.

5) Entomologiczne metody szacowania czasu zgonu.

 Efekty uczenia się

1) Słuchacz zna i charakteryzuje procesy rozkładu zwłok.

2) Słuchacz rozumie rolę owadów w procesie dekompozycji zwłok.

3) Słuchacz potrafi wymienić i rozpoznać zasadnicze grupy nekrofilnych muchówek i chrząszczy.

4) Słuchacz charakteryzuje biologię i ekologię najważniejszych grup muchówek i chrząszczy nekrofilnych.

5) Słuchacz zna metody ujawniania i zabezpieczania owadów nekrofilnych ze zwłok.

6) Słuchacz potrafi scharakteryzować entomologiczne metody szacowania czasu zgonu.

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, pokaz, praca z tekstem, metoda analizy przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test wyboru