Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Entomologia sądowa

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Daria Bajerlein


Liczba godzin: 26


Cena kursu: 490,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.11.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 9.11.2023 18:30 - 20:00
3. wtorek 14.11.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 16.11.2023 18:30 - 20:00
5. wtorek 21.11.2023 18:30 - 20:00
6. czwartek 23.11.2023 18:30 - 20:00
7. wtorek 28.11.2023 18:30 - 20:00
8. czwartek 30.11.2023 18:30 - 20:00
9. wtorek 5.12.2023 18:30 - 20:00
10. czwartek 7.12.2023 18:30 - 20:00
11. wtorek 12.12.2023 18:30 - 20:00
12. czwartek 14.12.2023 18:30 - 20:00
13. wtorek 19.12.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania wiedzy na temat biologii i ekologii owadów nekrofilnych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości do szacowania czasu zgonu.  

Tematyka kursu

1) Procesy rozkładu zwłok.

2) Przegląd i identyfikacja nekrofilnych grup muchówek i chrząszczy.

3) Biologia i ekologia nekrofilnych muchówek i chrząszczy.

4) Metody ujawniania i zabezpieczania śladów entomologicznych ze zwłok.

5) Entomologiczne metody szacowania czasu zgonu.

Tematyka poszczególnych zajęć:

 

Forma zajęć

Termin

Tematyka zajęć

 

Wykład 1

 

07.11

Wprowadzenie do entomologii sądowej; Procesy rozkładu zwłok

 

Laboratorium 1

09.11

Procesy rozkładu zwłok: analiza dokumentacji fotograficznej

 

Wykład 2

 

14.11

Fauna zwłok część I: muchówki (Diptera)

Laboratorium 2

 

16.11

Identyfikacja muchówek z rodziny plujkowatych (Calliphoridae): postaci dorosłe

Laboratorium 3

21.11

Identyfikacja muchówek z rodziny plujkowatych (Calliphoridae): larwy III stadium

 

Wykład 3

 

23.11

Fauna zwłok część II: chrząszcze (Coleoptera)

Laboratorium 4

 

28.11

Identyfikacja chrząszczy nekrofilnych: część I

Laboratorium 5

05.12

Identyfikacja chrząszczy nekrofilnych: część II

Wykład 4

 

07.12

Sposoby ujawniania i zabezpieczania śladów entomologicznych; Metody szacowania czasu zgonu część I

 

Laboratorium 6

 

12.12

Szacowanie czasu zgonu: podejście „rozwojowe”

 

Wykład 5

 

14.12

Metody szacowania czasu zgonu część II

 

Laboratorium 7

 

19.12

Szacowanie czasu zgonu: podejście „sukcesyjne”

 

     

 Efekty uczenia się

1) Słuchacz zna i charakteryzuje procesy rozkładu zwłok.

2) Słuchacz rozumie rolę owadów w procesie dekompozycji zwłok.

3) Słuchacz potrafi wymienić i rozpoznać zasadnicze grupy nekrofilnych muchówek i chrząszczy.

4) Słuchacz charakteryzuje biologię i ekologię najważniejszych grup muchówek i chrząszczy nekrofilnych.

5) Słuchacz zna metody ujawniania i zabezpieczania owadów nekrofilnych ze zwłok.

6) Słuchacz potrafi scharakteryzować entomologiczne metody szacowania czasu zgonu.

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, pokaz, praca z tekstem, metoda analizy przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test wyboru

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów