Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Google Drive w edukacji

Prowadzący: mgr Mateusz Jekiel, mgr Kamil Malarski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski lub polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2017 20:00 - 21:30
2. poniedziałek 30.01.2017 20:00 - 21:30
3. poniedziałek 6.02.2017 20:00 - 21:30
4. poniedziałek 13.02.2017 20:00 - 21:30
5. poniedziałek 20.02.2017 20:00 - 21:30
6. poniedziałek 27.02.2017 20:00 - 21:30
7. poniedziałek 6.03.2017 20:00 - 21:30
8. poniedziałek 13.03.2017 20:00 - 21:30

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Zajęcia w języku polskim lub angielskim w zależności od potrzeb grupy.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie narzędzia webowego Google Drive:

 • zarządzanie i kontrola prac grupowych i projektów klasowych
 • prowadzenie online dziennika oraz tworzenie prezentacji
 • tworzenie, udostępnianie oraz sprawdzanie prac pisemnych, sugerowanie poprawek oraz śledzenie kolejnych wersji dokumentu, uczenie w formie długofalowego procesu

Tematyka kursu

technologie webowe, e-learning, 21st century skills

Efekty kształcenia

Słuchacze kursu nauczą się:

  • tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty przez Google Drive
  • sugerować zmiany oraz śledzić postępy użytkowników
  • zarządzać plikami i folderami współdzielonymi
  • tworzyć scenariusze prac grupowych z wykorzystaniem Google Drive
  • tworzyć online dziennik przy użyciu Google Sheets
  • tworzyć prezentację przy użyciu Google Slides
  • tworzyć ankiety przy użyciu Google Forms

Metody pracy:

 • prace indywidualne i grupowe
 • blended learning

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.