Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Herby. Znaki dawne i współczesne

Prowadzący: dr hab. Paweł Stróżyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 27.03.2017 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 3.04.2017 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 10.04.2017 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 24.04.2017 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 8.05.2017 17:30 - 19:45
7. poniedziałek 15.05.2017 17:30 - 19:45
8. poniedziałek 22.05.2017 17:30 - 19:45
9. poniedziałek 29.05.2017 17:30 - 19:45
10. poniedziałek 5.06.2017 17:30 - 19:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z historią i funkcjonowaniem herbów na ziemiach polskich

Tematyka kursu

Definicja i budowa herbu; źródła do heraldyki polskiej; geneza i powstanie herbów w kulturze europejskiej; początki herbów w Polsce; znaczenie i funkcjonowanie herbów w społeczeństwie polskim na przestrzeni wieków; specyfika heraldyki polskiej. Heraldyka państwowa (w tym historia herbu Orzeł Biały), heraldyka ziemska i samorządowa; heraldyka rycerska/szlachecka, heraldyka kościelna (herby osób i instytucji kościelnych), oraz heraldyka miejska (herby miast, cechów i mieszczan), z uwzględnieniem przykładów z Wielkopolski.

Efekty kształcenia

Znajomość podstaw problematyki heraldycznej: podstawowej terminologii heraldycznej, źródeł do heraldyki polskiej, historycznego rozwoju heraldyki polskiej, rodzajów znaków heraldycznych; świadomość znaczenia herbów w minionych wiekach i w czasach nam współczesnych.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.