Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak przeczytać dawne akta i dokumenty?

Prowadzący: prof. UAM Piotr Bering, dr Monika Miazek-Męczyńska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 13.05.2017 10:00 - 12:15
2. sobota 20.05.2017 10:00 - 12:15
3. sobota 27.05.2017 10:00 - 12:15
4. sobota 3.06.2017 10:00 - 12:15
5. sobota 10.06.2017 10:00 - 12:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie podstaw paleografii (tzn. dziejów i umiejętności odczytu dawnego pisma).

Tematyka kursu

  1. Dzieje pisma łacińskiego (przegląd),
  2. Typy dokumentów staropolskich,
  3. Archiwa i inne miejsca ich przechowywania,
  4. Typowe słownictwo łacińskie, występujące w czytanych tekstach,
  5. Podstawy chronologii rzymskiej i średniowiecznej.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu będzie umiał odczytać  dawny tekst i wykorzystać zawarte w nim informacje, potrzebne dla prowadzonych przez siebie poszukiwań hobbystycznych (np. genealogicznych). Dzięki tym umiejętnościom absolwent może pracować jako siła pomocnicza w zespołach, które przeprowadzają kwerendy w materiałach archiwalnych, gdyż będzie umiał przepisać dawny tekst. Ponadto absolwent będzie potrafił określić czas powstania rękopisu (np. czy pochodzi on ze średniowiecza, czy z baroku). Uczestnik potrafi także dokonać przeliczenia dawnych zapisów dat na sposób współczesny.

Metody pracy

Ćwiczenia praktyczne, z elementami wykładu. Praca na dawnych tekstach (fotokopie, pliki graficzne), samodzielny (pod kierunkiem prowadzącego) odczyt tekstu łacińskiego lub/i staropolskiego. Poznanie typowego słownictwa występującego w czytanych tekstach i umiejętność jego wykorzystania. Dzięki temu można "z grubsza" zrozumieć tekst przy minimalnej znajomości języka łacińskiego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.