Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język i kultura Głuchych

Prowadzący: mgr Ewelina Waląg


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 26.10.2019 13:30 - 16:30
2. sobota 9.11.2019 13:30 - 16:30
3. sobota 23.11.2019 13:30 - 16:30
4. sobota 30.11.2019 13:30 - 16:30
5. sobota 7.12.2019 13:30 - 16:30
6. sobota 14.12.2019 13:30 - 16:30
7. sobota 11.01.2020 13:30 - 16:30
8. sobota 18.01.2020 13:30 - 15:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wprowadzenie słuchaczek/słuchaczy do założeń disability studies i deaf studies.
Zapoznanie słuchaczek/słuchaczy z funkcjonowaniem osób z uszkodzonym słuchem i kulturą osób Głuchych.
Przygotowanie słuchaczek/słuchaczy do pierwszego kontaktu z osobami z uszkodzonym słuchem.
Poznanie przez słuchaczki/słuchaczy słownictwa języka migowego (ok. 300 znaków języka migowego, alfabetu, liczebników).

Tematyka kursu

Wprowadzenie do założeń Disability Studies i Deaf Studies.
Osoby z uszkodzonym słuchem i kultura osób Głuchych – mity i fakty.
Savoir-vivre: osoby niesłyszące i słyszące.
Nauka wybranych znaków migowych (alfabet palcowy, liczebniki, formuły grzecznościowe, dom i rodzina, pierwszy kontakt).
Nauka wybranych znaków migowych (np. pierwszy kontakt, kalendarz, miesiące, czas, czasowniki).
Nauka wybranych znaków migowych (np. kolory, owoce, warzywa, zwierzęta, opracowanie piosenki).
Kompetencje językowo-kulturowe (nagranie piosenki).

Efekty kształcenia

Po zakończeniu przedmiotu „Język i kultura Głuchych” słuchacz:
-dysponuje ogólną i uporządkowaną wiedzą na temat disability studies i deaf studies.
-wykazuje dobrą orientację w zagadnieniach związanych z kulturą Głuchych.
-w dyskusjach wykorzystuje zdobytą w trakcie zajęć wiedzę i świadomość teoretyczną związaną z pierwszym kontaktem z osobami z uszkodzonym słuchem.
-posługuje się ok. 300 znakami języka migowego, alfabetem palcowym i liczebnikami.

Metody pracy

praca warsztatowa, praca grupowa i indywidualna, przez działanie i przeżywanie, elementy wykładu, pogadanka, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ze znajomości podstaw języka migowego obejmujący:
1. Przeliterowanie 5 wyrazów.
2. Pokazanie 5 liczebników.
3. Pokazanie 5 wyrazów.
4. Przetłumaczenie 4 zdań.
5. Przetłumaczenie krótkiego opowiadania.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów