Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Kształtowanie samoświadomości u osób ze spektrum autyzmu

Prowadzący: mgr Mirosława Kanar


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 255,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.03.2020 14:30 - 18:15
2. piątek 3.04.2020 14:30 - 18:15
3. piątek 10.04.2020 14:30 - 18:15

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Dostarczenie wiedzy na temat samoświadomości w wybranych nurtach,
 • Przedstawienie fenomenu odmiennych umysłów osób z autyzmem,
 • Zapoznanie z programem kształtowania samoświadomości u osób z autyzmem.

Tematyka kursu

Kształtowanie samoświadomości osób ze spektrum autyzmu

Efekty kształcenia

 • ma elementarną wiedzę na temat kształtowania się samoświadomości człowieka,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu omawianej tematyki,
 • ma uporządkowaną wiedzę o spektrum autyzmu,
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
 • potrafi zastosować program kształtowania samoświadomości w praktyce.

Metody pracy

 • Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
 • Gra dydaktyczna/symulacyjna
 • Metoda ćwiczeniowa/warsztatowa
 • Metoda analizy przypadków
 • Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
 • Praca w grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny, projekt