Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Moderowanie treści na platformach internetowych- obowiązki i odpowiedzialność

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 0,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.02.2023 11:00 - 13:30
2. sobota 25.02.2023 11:00 - 13:30
3. sobota 4.03.2023 11:00 - 13:30
4. sobota 11.03.2023 11:00 - 13:30
5. sobota 18.03.2023 11:00 - 13:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

 

 

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

C1 upowszechnienie wiedzy i budowanie świadomości w zakresie ram prawnych rozpowszechniania i moderowania treści online

C2 popularyzacja wiedzy w zakresie polityk i najnowszych regulacji unijnych bezpośrednio wpływających na problematykę moderowania treści

C3 upowszechnienie wiedzy w zakresie narzędzi i ram moderowania treści na platformach internetowych; w zakresie roli i obowiązków platform oraz użytkowników rozpowszechniających treści

Tematyka kursu

Temat: Moderowanie treści na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność

  • Platformy internetowe w świetle prawa unijnego i polskiego: jak definiujemy platformy i dlaczego są przedmiotem zainteresowania prawa? Co oznacza „prawo do rozpowszechniania i otrzymywania informacji? ( warsztat z dyskusją)
  • Odpowiedzialność prawna dostawców usług mediów i platform - różnice między tradycyjnymi a „nowymi” mediami (praca w grupach)
  • Moderowanie treści online z perspektywy prawnej – co to są „treści”? Co to jest „moderowanie”, kto lub co moderuje treści na platformach internetowych? (analiza regulaminów i „polityk” platform internetowych, wywiad z ekspertem z Parlamentu Europejskiego)
  • Prawo autorskie i prawa pokrewne a działalność platform społecznościowych ( praca w grupach, identyfikowanie naruszeń prawa autorskiego)
  • Problem dezinformacji i manipulacji – znaczenie regulacji prawnych i kodeksów dobrych praktyk ( analiza obowiązków platform i narzędzi oznaczania treści)

Efekty uczenia się

Uczestnik warsztatów:

E1) zna i stosuje prawne definicje relewantne dla problematyki moderowania treści na platformach internetowych

E2) zna i rozumie zakres prawa do rozpowszechniania i otrzymywania informacji

E3) zna i rozumie zasady wyłączania odpowiedzialności platform internetowych oraz powiązane z nimi obowiązki prawne

E4) potrafi odnaleźć właściwe regulacje prawne, rozumie znaczenie kodeksów dobrych praktyk, regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług, oraz zakresu „narzędzi” sygnalizowania nielegalnych lub niepożądanych treści.

Metody pracy

W ramach każdego z pięciu 3-godzinnych warsztatów przewidziane jest wprowadzenie na bazie dostępnych dla uczestników materiałów,  zawierające objaśnienie roli i znaczenia kontekstu prawnego omawianych zagadnień. Po wprowadzeniu prawno-teoretycznym planowane są zadania warsztatowe. Warsztaty obejmą wyszukiwanie stosownych regulacji, analizę znaczenia regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług, zajęcia w grupach z podziałem na role w zakresie podejmowania decyzji co do możliwości zamieszczenia/utrzymania danych materiałów online, budowanie rozeznania w zakresie „narzędzi” dostępnych dla użytkowników na platformach w tym możliwości kontestowania decyzji platform. Zajęcia obejmą również wirtualne spotkanie z ekspertem z unijnych instytucji i możliwość zadawania pytań w zakresie problematyki moderowania treści.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 0,00 zł

Samodzielna analiza przypadku z dostępem do materiałów kursu (open-book).