Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Nieheteronormatywność w kontekstach: język, kultura, społeczeństwo

Prowadzący: dr Łukasz Berger, prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, prof. UAM dr hab. Błażej Warkocki, dr Jowita Wycisk, dr Joanna Śmiecińska, dr Maj Brzozowska-Brywczyńska, mgr Olga Witczak, dr Jacek Olesiejko, mgr Beniamin Kłaniecki, mgr Łukasz Pakuła


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.01.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 4.02.2021 17:30 - 19:00
3. czwartek 11.02.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 18.02.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 25.02.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 4.03.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 11.03.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 18.03.2021 17:30 - 19:00
9. czwartek 25.03.2021 17:30 - 19:00
10. czwartek 1.04.2021 17:30 - 19:00
11. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:00
12. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:00
13. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:00
14. czwartek 29.04.2021 17:30 - 19:00
15. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 1. Wprowadzenie do problematyki nienormatywnych tożsamości płciowych i orientacji (psycho)seksualnych.
 2. Przedstawienie współczesnych uwikłań językowych, prawnych i psychologicznych osób LGBT+ w Polsce i Europie.
 3. Przegląd wybranej tematyki LGBT+ w różnych kontekstach kulturowych i historycznych (literatura i sztuki wizualne).

Tematyka kursu

Cykl inter- i transdyscyplinarnych wykładów obejmuje różne (historyczne i współczesne) konteksty funkcjonowania osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie i kulturze. Prowadzący działający w Stowarzyszeniu Społeczności LGBT+ UAM odwołają się do perspektywy badawczej swoich dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o sztuce.

 

Lista tematów i prowadzących:

 1. Dr Jowita Wycisk: Wprowadzenie w zagadnień tożsamości płciowej i orientacji (pycho)seksualnej.
 2. Mgr Olga Witczak: Nieheteronormatywność w języku.
 3. Mgr Łukasz Pakuła: Homoseksualność, nie homoseksualizm: jak i dlaczego patologizowano pociąg do osób tej samej płci? Perspektywa socjojęzykoznawcza.
 4. Dr Jowita Wycisk: Stres mniejszościowy osób LGBT+
 5. Dr Maj Brzozowska-Brywczyńska: Queerowe dzieciństwo.
 6. Dr Joanna Śmiecińska: Nieheteronormatywność w rodzinie – sytuacja prawna i społeczna “tęczowych rodzin” w Polsce i Europie.
 7. Dr Maj Brzozowska-Brywczyńska: Niebinarność i kultura popularna.
 8. Dr Łukasz Berger: Seksualność starożytnych Rzymian: ponad podziałami homo-hetero.
 9. Dr Łukasz Berger: Miłość między mężczyznami w literaturze rzymskiej.
 10. Dr Jacek Olesiejko: Od bohatera epickiego po świętą transwestytkę: Przedstawienia męskości, kobiecości i third gender w średniowiecznej poezji i prozie okresu staroangielskego.
 11. Mgr Beniamin Kłaniecki: Jakiej płci są Indie? Trzecia płeć jako metafora narodowa na przykładach ze współczesnej literatury anglojęzycznej Indii.
 12. Prof. UAM Błażej Warkocki: Nieheteronormatywne wątki literatury i kultury polskiej.
 13. Prof. UAM Paweł Leszkowicz: Współczesna sztuka LGBT+ w Polsce w kontekście kulturowym, prawnym i psychologicznym.
 14. Prof. UAM Paweł Leszkowicz: Transgender w perspektywie historycznej, prawnej i wizualnej.

Efekty kształcenia

 • Osoba uczestnicząca zna podstawowe pojęcia i rozróżnienia z teorii tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.
 • Osoba uczestnicząca orientuje się w (społecznej, psychologicznej, prawnej, językowej, kulturowej) problematyce nieheteronormatywności w odniesieniu do współczesnej Polski i Europy.
 • Osoba uczestnicząca potrafi szerzej omówić wybrane zagadnienia z historii literatury i sztuki dotyczące tematyki LGBT+.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialna i dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny