Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Nieheteronormatywność w kontekstach: język, kultura, społeczeństwo

Prowadzący: dr Łukasz Berger, prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, dr Jowita Wycisk, dr Joanna Śmiecińska, dr Maj Brzozowska-Brywczyńska, dr Jacek Olesiejko, mgr Beniamin Kłaniecki, dr Agnieszka Filipiak, mgr Jerzy Bandel


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.01.2022 17:30 - 19:00
2. wtorek 1.02.2022 17:30 - 19:00
3. wtorek 8.02.2022 17:30 - 19:00
4. wtorek 15.02.2022 17:30 - 19:00
5. wtorek 22.02.2022 17:30 - 19:00
6. wtorek 1.03.2022 17:30 - 19:00
7. wtorek 8.03.2022 17:30 - 19:00
8. wtorek 15.03.2022 17:30 - 19:00
9. wtorek 22.03.2022 17:30 - 19:00
10. wtorek 29.03.2022 17:30 - 19:00
11. wtorek 5.04.2022 17:30 - 19:00
12. wtorek 12.04.2022 17:30 - 19:00
13. wtorek 19.04.2022 17:30 - 19:00
14. wtorek 26.04.2022 17:30 - 19:00
15. wtorek 10.05.2022 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 1. Wprowadzenie do problematyki nienormatywnych tożsamości płciowych i orientacji (psycho)seksualnych.
 2. Przedstawienie współczesnych uwikłań społeczno-kulturowych osób LGBT+ w Polsce i Europie.
 3. 3. Przegląd wybranej tematyki LGBT+ w różnych kontekstach kulturowych i historycznych (literatura i sztuki wizualne).

 

Tematyka kursu

Cykl inter- i transdyscyplinarnych wykładów obejmuje różne (historyczne i współczesne) konteksty funkcjonowania osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie, kulturze i języku. Prowadzący działający w Stowarzyszeniu Społeczności LGBT+ UAM (https://lgbtplus.amu.edu.pl/) odwołają się do perspektywy badawczej swoich dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, literaturoznawstwa, filmoznawstwa oraz nauk o sztuce. Kurs został podzielony na większe bloki tematyczne: psychologia i społeczeństwo (1-5), językoznawstwo (6), historia (7-10), literatura (11-12) i sztuki wizualne i kino (13-15).

 

Lista tematów i prowadzących:

 1. dr Jowita Wycisk (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Wprowadzenie do zagadnień tożsamości płciowej i orientacji (pycho)seksualnej.
 2. mgr Jerzy Bandel (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Coming out czy coming outy? Rozwój tożsamości nieheteroseksualnej.
 3. dr Jowita Wycisk (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Psychospołeczne funkcjonowanie tęczowych rodzin z dziećmi.
 4. dr Maj Brzozowska-Brywczyńska (Wydział Socjologii): Niebinarność w popkulturze
 5. dr Maj Brzozowska-Brywczyńska (Wydział Socjologii): Queerowe dzieciństwo. 
 6. dr Joanna Śmiecińska (Wydział Anglistyki): Gender w językach świata.
 7. dr Łukasz Berger (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Pederastia w starożytnej Grecji.
 8. dr Łukasz Berger (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Nienormatywne seksualności Rzymian.
 9. dr Jacek Olesiejko (Wydział Anglistyki): Queerowe średniowiecze: Miłość, przyjaźń, bliskość i grzech między mężczyznami i kobietami we wczesno-średniowiecznej Anglii (450-1100 A.D.)
 10. dr Jacek Olesiejko (Wydział Anglistyki): Queerowe średniowiecze: Cross-dressing i transpłciowość w literaturze okresu staroangielskiego (450-1100 A.D.)
 11. dr Beniamin Kłaniecki (Wydział Anglistyki): Jakiej płci są Indie? Trzecia płeć jako metafora narodowa na przykładach ze współczesnej literatury anglojęzycznej Indii.
 12. dr Beniamin Kłaniecki (Wydział Anglistyki): (Nie-)tożsamości: Reprezentacje nieheteronormatywnych mężczyzn w nowej literaturze Indii.
 13. dr Agnieszka Filipiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): Queerowe kino. cz. 1
 14. dr Agnieszka Filipiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): Queerowe kino. cz. 2.
 15. prof. Paweł Leszkowicz (Wydział Nauk o Sztuce): Teoria i praktyka nieheteronormatywnej sztuki

Efekty kształcenia

 • Osoba uczestnicząca zna podstawowe pojęcia i rozróżnienia z teorii tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.
 • Osoba uczestnicząca orientuje się w (społecznej, psychologicznej, językowej, kulturowej) problematyce nieheteronormatywności w odniesieniu do współczesnej Polski i Europy.
 • Osoba uczestnicząca potrafi szerzej omówić wybrane zagadnienia z historii literatury i sztuki dotyczące tematyki LGBT+.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialna i dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Końcowy esej pisemny dotyczący wybranego wykładu / bloku tematycznego.