Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Niesamowity Meksyk- konwersacje po hiszpańsku o Meksyku na poziomie B1+

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 18:30 - 20:00
2. czwartek 11.04.2024 18:30 - 20:00
3. czwartek 25.04.2024 18:30 - 20:00
4. czwartek 9.05.2024 18:30 - 20:00
5. czwartek 16.05.2024 18:30 - 20:00
6. czwartek 23.05.2024 18:30 - 20:00
7. czwartek 6.06.2024 18:30 - 20:00
8. czwartek 13.06.2024 18:30 - 20:00
9. czwartek 20.06.2024 18:30 - 20:00
10. czwartek 27.06.2024 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Kurs ma charakter kulturoznawczo-językowy i jego podstawowy cel to przybliżenie kultury Meksyku oraz meksykańskiej odmiany języka hiszpańskiego. W trakcie kursu będzie mowa o niektórych najważniejszych wydarzeniach historycznych, które ukształtowały współczesność tego kraju. Największy nacisk zostanie położony na uzyskanie i/lub rozwinięcie kompetencji interkulturowej i językowej. Rozliczne tematy zostaną wprowadzone za pomocą tekstów, nagrań audio i video oraz ćwiczeń językowych – pisemnych i ustnych – o charakterze leksykalnym. Poszczególne zagadnienia będą dyskutowane w języku hiszpańskim na dostosowanym do słuchaczy poziomie w celu rozwinięcia słownictwa tematycznego i umożliwienia wypowiadania się w języku hiszpańskim na bardziej skomplikowane tematy. Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy zostaną zaproponowane lektury w języku polskim i hiszpańskim (fikcja literacka) oraz filmy fabularne i materiały audio i video dostępne w Internecie.

Tematyka kursu

  1. Meksyk jako kraj wielokulturowy i wielojęzyczny. Czy język hiszpański jest językiem oficjalnym Meksyku? Czy wszędzie można się porozumieć po hiszpańsku?
  2. Meksyk dawny i dzisiejszy. Jakie znaczenie dla dzisiejszego Meksyku miał Podbój i kolonizacja? Aztekowie przed Konkwistą i dzisiaj.
  3. Miasto Meksyk jako przykład megalopolis. Jak zbudowano miasto na jeziorze?
  4. Meksykańskie filmy o Meksyku. Qué viva México Luisa Estrady (2022).
  5. Czy istnieją rdzenne gatunki meksykańskiej muzyki? Czy to jest son jarocho, czy narcocorrido?
  6. Najbardziej znani Meksykanie: postaci historyczne, twórcy i twórczynie literatury, kina i innych sztuk poprzez swoje dokonania i dzieła.
  7. Stereotypy na temat Meksyku i jego mieszkańców.
  8. Meksykańskie symbole i święta świeckie. Na czym polega malinchismo? Czy Meksykanie są patriotami?
  9. Najciekawsze regiony Meksyku.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat najważniejszych aspektów współczesnej kultury Meksyku. Będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim o różnych zjawiskach kulturowych, stosując adekwatne do kontekstu kulturowego nazewnictwo. Podniosą swoje kompetencje na poziomie języka mówionego.  

Metody pracy

Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca nad krótkimi tekstami i fragmentami filmów fabularnych i dokumentalnych oraz piosenkami i mapami, ćwiczenia leksykalne pisemne i ustne obejmujące słownictwo tematyczne.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny test leksykalno-kulturoznawczy obejmujący tematykę zajęć.