Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

O badaczach, zabytkach i odkryciach- archeologia basenu morza śródziemnego

Prowadzący: mgr Karolina Joka, dr Jędrzej Hordecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.01.2021 17:30 - 19:30
2. poniedziałek 1.02.2021 17:30 - 19:30
3. poniedziałek 8.02.2021 17:30 - 19:30
4. poniedziałek 15.02.2021 17:30 - 19:30
5. poniedziałek 22.02.2021 17:30 - 19:30
6. poniedziałek 1.03.2021 17:30 - 19:30
7. poniedziałek 8.03.2021 17:30 - 19:30
8. poniedziałek 15.03.2021 17:30 - 19:30
9. poniedziałek 22.03.2021 17:30 - 19:30
10. poniedziałek 29.03.2021 17:30 - 19:30
11. poniedziałek 12.04.2021 17:30 - 19:30
12. poniedziałek 19.04.2021 17:30 - 19:30
13. poniedziałek 26.04.2021 17:30 - 19:30
14. poniedziałek 10.05.2021 17:30 - 19:30
15. poniedziałek 17.05.2021 17:30 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z historią archeologii śródziemnomorskiej oraz Mezopotamii,  i przedstawienie jej największych i najnowszych odkryć.

Tematyka kursu

archeologia obszarów śródziemnomorskich oraz Mezopotamii.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna historię archeologii dla poszczególnych stref w basenie morza śródziemnego

Słuchacz zna najważniejszych badaczy związanych z poszczególnymi obszarami

Słuchacz zna najważniejsze zabytki charakterystyczne dla danych regionów

Zna podstawowe kolekcje muzealne i muzea, w których znajdują się największe zbiory z obszaru śródziemnomorza

Ma wiedzę o sposobach ochrony zabytków na terenie śródziemnomorza

Orientuje się w kwestiach związanych z rolą archeologii i zabytków archeologicznych dla dyskursu społecznego w krajach regionu

Metody pracy

wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny