Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Organizacja wycieczek i przewodnictwo turystyczne

Prowadzący: dr Piotr Sobolewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 440,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.10.2023 16:00 - 18:15
2. piątek 27.10.2023 16:00 - 18:15
3. piątek 3.11.2023 16:00 - 18:15
4. piątek 10.11.2023 15:45 - 18:00
5. piątek 17.11.2023 15:45 - 18:00
6. piątek 24.11.2023 15:30 - 17:45
7. piątek 1.12.2023 15:30 - 17:45
8. piątek 8.12.2023 15:30 - 17:45
9. piątek 15.12.2023 15:30 - 17:45
10. piątek 5.01.2024 15:30 - 17:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przygotowanie słuchaczy do fachowego i poprawnego merytorycznie oprowadzania grup wycieczkowych.

Tematyka kursu

Metodyka prowadzenia grup wycieczkowych i największe atrakcje krajoznawcze Kalisza i okolic.

20 października 2023  g. 16.00-18.15

Zagadnienia prawno-organizacyjne związane z przewodnictwem, współpraca z biurem podróży

27 października 2023  g. 16.00-18.15

ABC architektury – style, typowe obiekty

3 listopada 2023  g. 16.00-18.15

Metodyka i psychologia w pracy przewodnika i opiekuna grup turyst.

10 listopada 2023  g. 15.45-18.00

Podstawowe zagadnienia z historii i geografii turystycznej regionu

17 listopada 2023 g. 15.45-18.00

Szkoleniowy spacer – poznajemy główne atrakcje Kalisza cz.I

24 listopada 2023 g. 15.30 -17.45

Szkoleniowy spacer – poznajemy główne atrakcje Kalisza cz.II

1 grudnia 2023 g. 15.30 -17.45

Szkoleniowy spacer – poznajemy główne atrakcje Kalisza cz.III

8 grudnia 2023 g. 15.30 -17.45

Szkoleniowa wycieczka autokarowa po okolicy

 15 grudnia 2023 g. 15.30 -17.45

Szkoleniowy spacer – poznajemy główne atrakcje Kalisza cz.IV

5 stycznia 2024 g. 15.30-17.45

Spacer – poznajemy główne atrakcje Kalisza -  egzamin

Efekty uczenia się

Nabycie podstawowej krajoznawczej wiedzy regionalnej, umiejętność prowadzenia grup wycieczkowych.

Metody pracy

- ćwiczenia - wycieczki piesze po mieście Kalisz

- jedna wycieczka autokarowa po najbliższej okolicy


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praktyczny w czasie wycieczki

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów