Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Osoba nie(do)widząca w przestrzeni publicznej- komunikacja, dostępność, technologie

Prowadzący: dr Mateusz Karaś


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 18:00 - 19:30
2. środa 24.10.2018 18:00 - 19:30
3. środa 7.11.2018 18:00 - 19:30
4. środa 14.11.2018 18:00 - 19:30
5. środa 21.11.2018 18:00 - 19:30
6. środa 28.11.2018 18:00 - 19:30
7. środa 5.12.2018 18:00 - 20:15

Dom Studencki "Jowita"
ul. Zwierzyniecka 7; 60-813 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest:

- przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej.
- zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących poprzez prace z rekwizytami oraz aktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne.

Tematyka kursu

Kurs ma charakter praktycznego zapoznania uczestnika z funkcjonowaniem osób nie(do)widzących w przestrzeni publicznej. Kolejne spotkania będą poświęcone następującym tamatom:

 1. Niepełnosprawność wzrokowa – wprowadzenie/

- Czy wszyscy niewidomi nie widzą?
- Czy wszyscy niedowidzący nie widzą tych samych rzeczy?

 1. Osoba nie(do)widząca w dyskursie publicznym.
  - Czy niewidomi i niedowidzący „sobie radzą”?
  - Niewidomi - herosi, czy męczennicy?
  - „Czym” jest osoba nie(do)widząca dla instytucji publicznych.
 2. Edukacja osób nie(do)widzących.

- Edukacja masowa, czy specjalna?
- Co pomaga osobom nie(do)widzącym w uczeniu się, a co przeszkadza?

 1. Komunikacja osób nie(do)widzących.\

- Jak się zachować w rozmowie z osobą nie(do)widzącą?
- Co jest najważniejsze w komunikacji dla osób nie(do)widzących?
- Czy komunikacja osób nie(do)widzących jest inna?

 1. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób nie(do)widzących

- jak osoby nie(do)widzące poruszają się w przestrzeni publicznej, co im pomaga, a co nie?

 1. Dostępność przestrzeni internetowej dla potrzeb osób nie(do)widzących.

- Czy osoby niewidome korzystają z technologii cyfrowych?
- jak osoby nie(do)widzące poruszają się w internecie, co jest dla nich dogodne, a co nie?

 1. Audiodeskrypcja sztuką opisu niewidocznego.

- Jak opisać coś, czego nie widać?
- Czy wszystka da się opisywać w ten sam sposób?
- Jak namalować obraz słowami?

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

- posiadał podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji różnych typów niepełnosprawności wzrokowej, edukacji i komunikacji osób niewidomych i niedowidzących, dostępności stron internetowych oraz sztuki audiodeskrypcji.
- rozumiał specyfikę funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej.
- umiał zastosować podstawowe zasady audiodeskrypcji używania technologii wykorzystywanych przez osoby niewidome i niedowidzące oraz potrafił wykorzystać podstawowe zasady komunikacji z osobami niewidomymi i niedowidzącymi.

Metody pracy

Warsztaty będą miały charakter interaktywny. Uczestnicy będą zapoznawani z funkcjonowaniem osób niewidomych w przestrzeni publicznej poprzez praktyczne ćwiczenia, które zostaną uzupełnione o wiedzę teoretyczną.

Wykorzystywane będą: Prezentacja multimedialna, praca z rekwizytami (przedmiotami używanymi przez osoby niewidome).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.