Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy języka łacińskiego

Prowadzący: mgr Marcin Loch


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: łacina/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:00 - 20:15
2. środa 29.03.2017 18:00 - 20:15
3. środa 5.04.2017 18:00 - 20:15
4. środa 12.04.2017 18:00 - 20:15
5. środa 19.04.2017 18:00 - 20:15
6. środa 26.04.2017 18:00 - 20:15
7. środa 10.05.2017 18:00 - 20:15
8. środa 17.05.2017 18:00 - 20:15
9. środa 24.05.2017 18:00 - 20:15
10. środa 31.05.2017 18:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami klasycznej łaciny oraz zdobycie informacji, w jaki sposób samodzielnie kontynuować naukę.

Tematyka kursu

Zajęcia będą prowadzone głównie w oparciu na podręcznikach: Familia Romana H. Ørberga oraz Disce Latine T. Wikarjakówny i W. Mohorta Kopaczyńskiego. Kurs został zaplanowany w taki sposób, by w nowoczesnej, przyjemnej i nietuzinkowej formie przekazać uczestnikom wiadomości przydatne dla osób zainteresowanych historią, genealogią, archiwistyką czy w ogóle językiem łacińskim samym w sobie.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- zna zasady poprawnego akcentowania wyrazów łacińskich;

- wie o istnieniu różnych konwencji wymowy języka łacińskiego i potrafi poprawnie posługiwać się jedną z nich;

- potrafi odpowiedzieć na powitanie w języku łacińskim;

- zna łaciński odpowiednik swojego imienia i wie, gdzie szukać łacińskich odpowiedników innych imion;

- potrafi przedstawić się po łacinie i zapytać o samopoczucie;

- potrafi nazwać członków swojej rodziny i podać ich imiona;

- potrafi liczyć do 100 i wykonywać najprostsze działania;

- potrafi określić porę dnia i roku;

- potrafi korzystać z mapy w języku łacińskim, rozpoznać nazwy prowincji imperium rzymskiego w I w n.e.

- zna łacińskie nazwy wybranych miejscowości;

- potrafi powiedzieć skąd i dokąd idzie, określić gdzie teraz jest (używając przy tym także nazw miejscowości);

- potrafi powiedzieć, które przedmioty należą do niego, a które nie;

- potrafi powiedzieć, na jakim kontynencie, w jakiej prowincji znajdują się wybrane miejscowości i rzeki;

- potrafi zapytać o nazwę wskazywanego przedmiotu;

- potrafi nazwać wybrane przedmioty codziennego użytku;

- potrafi określić odległość (blisko/daleko) i lokalizację przedmiotów w swoim najbliższym otoczeniu;

- potrafi zredagować krótki list (zna utarte formuły stosowane w liście, potrafi podać datę na dwa sposoby);

- potrafi sparafrazować prostą wypowiedź cudzą;

- zna zastosowanie wybranych zaimków (ja, ty, my, wy, on, ten, tamten, który)

- potrafi określić kategorię osoby czasownika;

- potrafi wyszukiwać wyrazy w słowniku;

- wie, gdzie szukać informacji (zna podstawowe słowniki, podręczniki, źródła internetowe) i w jaki sposób kontynuować naukę;

 

Zdobyte umiejętności uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać w pracy ze starodrukami (odczytywanie stronic tytułowych: tytuły dzieł, imię i nazwisko autora, miejsce i rok druku), księgami metrykalnymi (nazwy stopni pokrewieństwa, imiona), dokumentami historycznymi (w tym wypadku ważna jest umiejętność pisania listu – znajomość utartego szablonu i sformułowań, określenie daty na dwa sposoby).

Metody pracy

Ćwiczenia praktyczne pozwalające na szybkie przyswajanie materiału leksykalnego i gramatycznego, należą do nich: konwersacja, słuchanie ze zrozumieniem, budowanie własnej wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem, parafrazowanie cudzej wypowiedzi; praca w grupach; zadania domowe.

 

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z prowadzącym - Marcin Loch <marcin.loch@amu.edu.pl>


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.