Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy języka łacińskiego

Prowadzący: mgr Marcin Loch


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: łacina/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:00 - 20:15
2. środa 29.03.2017 18:00 - 20:15
3. środa 5.04.2017 18:00 - 20:15
4. środa 12.04.2017 18:00 - 20:15
5. środa 19.04.2017 18:00 - 20:15
6. środa 26.04.2017 18:00 - 20:15
7. środa 10.05.2017 18:00 - 20:15
8. środa 17.05.2017 18:00 - 20:15
9. środa 24.05.2017 18:00 - 20:15
10. środa 31.05.2017 18:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami klasycznej łaciny oraz zdobycie informacji, w jaki sposób samodzielnie kontynuować naukę.

Tematyka kursu

Zajęcia będą prowadzone głównie w oparciu na podręcznikach: Familia Romana H. Ørberga oraz Disce Latine T. Wikarjakówny i W. Mohorta Kopaczyńskiego. Kurs został zaplanowany w taki sposób, by w nowoczesnej, przyjemnej i nietuzinkowej formie przekazać uczestnikom wiadomości przydatne dla osób zainteresowanych historią, genealogią, archiwistyką czy w ogóle językiem łacińskim samym w sobie.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- zna zasady poprawnego akcentowania wyrazów łacińskich;

- wie o istnieniu różnych konwencji wymowy języka łacińskiego i potrafi poprawnie posługiwać się jedną z nich;

- potrafi odpowiedzieć na powitanie w języku łacińskim;

- zna łaciński odpowiednik swojego imienia i wie, gdzie szukać łacińskich odpowiedników innych imion;

- potrafi przedstawić się po łacinie i zapytać o samopoczucie;

- potrafi nazwać członków swojej rodziny i podać ich imiona;

- potrafi liczyć do 100 i wykonywać najprostsze działania;

- potrafi określić porę dnia i roku;

- potrafi korzystać z mapy w języku łacińskim, rozpoznać nazwy prowincji imperium rzymskiego w I w n.e.

- zna łacińskie nazwy wybranych miejscowości;

- potrafi powiedzieć skąd i dokąd idzie, określić gdzie teraz jest (używając przy tym także nazw miejscowości);

- potrafi powiedzieć, które przedmioty należą do niego, a które nie;

- potrafi powiedzieć, na jakim kontynencie, w jakiej prowincji znajdują się wybrane miejscowości i rzeki;

- potrafi zapytać o nazwę wskazywanego przedmiotu;

- potrafi nazwać wybrane przedmioty codziennego użytku;

- potrafi określić odległość (blisko/daleko) i lokalizację przedmiotów w swoim najbliższym otoczeniu;

- potrafi zredagować krótki list (zna utarte formuły stosowane w liście, potrafi podać datę na dwa sposoby);

- potrafi sparafrazować prostą wypowiedź cudzą;

- zna zastosowanie wybranych zaimków (ja, ty, my, wy, on, ten, tamten, który)

- potrafi określić kategorię osoby czasownika;

- potrafi wyszukiwać wyrazy w słowniku;

- wie, gdzie szukać informacji (zna podstawowe słowniki, podręczniki, źródła internetowe) i w jaki sposób kontynuować naukę;

 

Zdobyte umiejętności uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać w pracy ze starodrukami (odczytywanie stronic tytułowych: tytuły dzieł, imię i nazwisko autora, miejsce i rok druku), księgami metrykalnymi (nazwy stopni pokrewieństwa, imiona), dokumentami historycznymi (w tym wypadku ważna jest umiejętność pisania listu – znajomość utartego szablonu i sformułowań, określenie daty na dwa sposoby).

Metody pracy

Ćwiczenia praktyczne pozwalające na szybkie przyswajanie materiału leksykalnego i gramatycznego, należą do nich: konwersacja, słuchanie ze zrozumieniem, budowanie własnej wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem, parafrazowanie cudzej wypowiedzi; praca w grupach; zadania domowe.

 

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z prowadzącym - Marcin Loch <marcin.loch@amu.edu.pl>


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów