Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Praca ze studentami z autyzmem i zespołem Aspergera

Prowadzący: mgr Krzysztof Osóbka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 16:30 - 18:00
2. czwartek 25.10.2018 16:30 - 18:00
3. czwartek 8.11.2018 16:30 - 18:00
4. czwartek 15.11.2018 16:30 - 18:00
5. czwartek 22.11.2018 16:30 - 18:00
6. czwartek 29.11.2018 16:30 - 18:00
7. czwartek 6.12.2018 16:30 - 18:00
8. czwartek 13.12.2018 16:30 - 18:00

Dom Studencki "Jowita"
ul. Zwierzyniecka 7; 60-813 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Konwersatoria mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciel akademickiego. Nastawione są na praktyczne rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Głównym celem konwersatoriów jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera.

Tematyka kursu

Zdobyte umiejętności praktyczne – podbudowane rzetelną wiedzą o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) – będą bardzo użyteczne w pracy ze wszystkimi studentami, ponieważ adaptacja procesu studiowania dla osób z ASD znacząco poszerza warsztat pracy wykładowcy. Kompetencje te pomogą nauczycielom akademickim również w pracy z osobami z dysleksją lub innymi trudnościami natury poznawczej. Będą użyteczne w równym stopniu dla wykładowców nauk humanistycznych jak i ścisłych.

Tematy spotkań:

 1. Zespół Aspergera w spektrum autyzmu – podstawowe informacje (wykład wprowadzający).
 2. Cechy charakterystyczne funkcjonowania poznawczego, społecznego i komunikacji osób dorosłych z ASD.
 3. Prawdy i mity o uzdolnieniach i talentach u osób z ASD – jak je odnaleźć i rozwijać?
 4. Adaptacja procesu studiowania dla osób z ASD – poszukiwanie rozwiązań w praktyce.
 5. Praca na rzeczywistych programach zajęć – modyfikowanie i adaptowanie programów zajęć wybranych przez uczestników.
 6. Praca indywidualna ze studentami z ASD – poszukiwanie rozwiązań i ćwiczenia praktyczne.
 7. Co jeśli nie wychodzi? Reagowanie w sytuacjach trudnych i nietypowych.
 8. Racjonalne wsparcie zamiast taryfy ulgowej. Jak budować kulturę akademicką przyjazną dla indywidualności?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • ma podstawową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD),
 • zna cechy charakterystyczne funkcjonowania osób z ASD, istotne z punktu widzenia nauczyciela akademickiego,
 • wie jakie zdolności mogą posiadać osoby z ASD oraz jakie zadania mogą być dla nich szczególnie trudne,
 • potrafi zaplanować praktyczne rozwiązania w zakresie adaptacji procesu studiowania do potrzeb osoby z ASD,
 • zna i potrafi stosować podstawowe praktyki w zakresie czytelnej komunikacji ze studentami,
 • potrafi właściwie zareagować w sytuacji nietypowego lub trudnego zachowania studenta,
 • wie w jaki sposób wspierać osoby z ASD na studiach.

Metody pracy

 • wykład uczestniczący
 • prezentacja multimedialna z fragmentami filmów
 • praca warsztatowa z elementami Design Thinking
 • konsultacje grupowe
 • ćwiczenia praktyczne w parach i małych grupach
 • klasyczna metoda problemowa
 • opcjonalnie dla chętnych: lektura wskazanych tekstów źródłowych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie i zaprezentowanie adaptacji wybranego przez słuchacza programu zajęć lub egzamin pisemny (do wyboru).