Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo ochrony danych osobowych

Prowadzący: mgr Konrad Mazur


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 19:00 - 20:30
2. piątek 31.03.2017 19:00 - 20:30
3. piątek 7.04.2017 19:00 - 20:30
4. piątek 21.04.2017 19:00 - 20:30
5. piątek 28.04.2017 19:00 - 20:30
6. piątek 5.05.2017 19:00 - 20:30
7. piątek 12.05.2017 19:00 - 20:30
8. piątek 19.05.2017 19:00 - 20:30
9. piątek 26.05.2017 19:00 - 20:30
10. piątek 2.06.2017 19:00 - 20:30
11. piątek 9.06.2017 19:00 - 20:30
12. piątek 23.06.2017 19:00 - 20:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa ochrony danych osobowych
 2. Przedstawienie aktualnych problemów związanych z ochroną danych osobowych
 3. Omówienie roli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz realizowanych przez niego zadań
 4. Przedstawienie praktycznych aspektów związanych z ochroną danych osobowych w organizacji

Tematyka kursu

Wykład jest kursem z zakresu prawa ochrony danych osobowych z licznymi praktycznymi odniesieniami do zebranych przez autora materiałów. Poziom wykładu jest dostosowany do osób, które wcześniej nie miały styczności z prawem ochrony danych osobowych lub posiadają tylko częściową wiedzę w tym zakresie, którą chciałyby usystematyzować.

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Historia, pojęcie, przedmiot i znaczenie prawa ochrony danych osobowych
 2. Podstawowe pojęcia związane z prawem ochrony danych osobowych
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kim jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki?
 5. Administrator danych osobowych – kim jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki?
 6. Administrator bezpieczeństwa informacji – kim jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki?
 7. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
 8. Praktyczne aspekty związane z zabezpieczaniem danych osobowych
 9. Praktyczne aspekty kontroli i audytu przetwarzania danych osobowych
 10. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w programach komputerowych
 11. Konsekwencje prawne związane z naruszeniem reguł przetwarzania danych osobowych
 12. Nadchodząca w 2018 roku europejska reforma prawa ochrony danych osobowych

Efekty kształcenia

Uczestnik wykładu:

 1. Potrafi wyjaśnić dlaczego ochrona danych osobowych ma coraz ważniejsze znaczenie w społeczeństwie oraz jakie korzyści z faktu jej regulacji płyną dla każdej osoby fizycznej
 2. Rozumie pojęcie danych osobowych i podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych
 3. Zna podstawowe prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane i posiada podstawowe informacje na temat możliwości egzekwowania swoich praw przez taką osobę
 4. Pozna praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacjach i związane z nimi obowiązki ciążące na administratorach
 5. Potrafi opisać główne zmiany wchodzącej w 2018 roku reformy prawa ochrony danych osobowych

Metody pracy

Wykład multimedialny połączony z odnoszeniem się do zebranych przez prowadzącego materiałów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test