Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo ochrony danych osobowych

Prowadzący: mgr Konrad Mazur


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 19:00 - 20:30
2. piątek 31.03.2017 19:00 - 20:30
3. piątek 7.04.2017 19:00 - 20:30
4. piątek 21.04.2017 19:00 - 20:30
5. piątek 28.04.2017 19:00 - 20:30
6. piątek 5.05.2017 19:00 - 20:30
7. piątek 12.05.2017 19:00 - 20:30
8. piątek 19.05.2017 19:00 - 20:30
9. piątek 26.05.2017 19:00 - 20:30
10. piątek 2.06.2017 19:00 - 20:30
11. piątek 9.06.2017 19:00 - 20:30
12. piątek 23.06.2017 19:00 - 20:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa ochrony danych osobowych
 2. Przedstawienie aktualnych problemów związanych z ochroną danych osobowych
 3. Omówienie roli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz realizowanych przez niego zadań
 4. Przedstawienie praktycznych aspektów związanych z ochroną danych osobowych w organizacji

Tematyka kursu

Wykład jest kursem z zakresu prawa ochrony danych osobowych z licznymi praktycznymi odniesieniami do zebranych przez autora materiałów. Poziom wykładu jest dostosowany do osób, które wcześniej nie miały styczności z prawem ochrony danych osobowych lub posiadają tylko częściową wiedzę w tym zakresie, którą chciałyby usystematyzować.

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Historia, pojęcie, przedmiot i znaczenie prawa ochrony danych osobowych
 2. Podstawowe pojęcia związane z prawem ochrony danych osobowych
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kim jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki?
 5. Administrator danych osobowych – kim jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki?
 6. Administrator bezpieczeństwa informacji – kim jest i jakie są jego zadania oraz obowiązki?
 7. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
 8. Praktyczne aspekty związane z zabezpieczaniem danych osobowych
 9. Praktyczne aspekty kontroli i audytu przetwarzania danych osobowych
 10. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w programach komputerowych
 11. Konsekwencje prawne związane z naruszeniem reguł przetwarzania danych osobowych
 12. Nadchodząca w 2018 roku europejska reforma prawa ochrony danych osobowych

Efekty kształcenia

Uczestnik wykładu:

 1. Potrafi wyjaśnić dlaczego ochrona danych osobowych ma coraz ważniejsze znaczenie w społeczeństwie oraz jakie korzyści z faktu jej regulacji płyną dla każdej osoby fizycznej
 2. Rozumie pojęcie danych osobowych i podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych
 3. Zna podstawowe prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane i posiada podstawowe informacje na temat możliwości egzekwowania swoich praw przez taką osobę
 4. Pozna praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacjach i związane z nimi obowiązki ciążące na administratorach
 5. Potrafi opisać główne zmiany wchodzącej w 2018 roku reformy prawa ochrony danych osobowych

Metody pracy

Wykład multimedialny połączony z odnoszeniem się do zebranych przez prowadzącego materiałów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów