Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Queer studies. Ludzie, historia, kultura.

Prowadzący: dr Agnieszka Filipiak, dr Jacek Olesiejko, mgr Jerzy Bandel, dr Łukasz Berger, dr Joanna Śmiecińska, prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki, prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, mgr Agnieszka Kocznur


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 31.01.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 7.02.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 14.02.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 21.02.2023 18:00 - 19:30
6. wtorek 28.02.2023 18:00 - 19:30
7. wtorek 7.03.2023 18:00 - 19:30
8. wtorek 14.03.2023 18:00 - 19:30
9. wtorek 21.03.2023 18:00 - 19:30
10. wtorek 28.03.2023 18:00 - 19:30
11. wtorek 4.04.2023 18:00 - 19:30
12. wtorek 11.04.2023 18:00 - 19:30
13. wtorek 18.04.2023 18:00 - 19:30
14. wtorek 25.04.2023 18:00 - 19:30
15. wtorek 9.05.2023 18:00 - 19:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 1. Wprowadzenie do problematyki nienormatywnych tożsamości płciowych i orientacji (psycho)seksualnych.
 2. Przedstawienie współczesnych uwikłań społeczno-kulturowych osób LGBT+ w Polsce i Europie.

3.  Przegląd wybranej tematyki LGBT+ w różnych kontekstach kulturowych i historycznych (literatura i sztuki wizualne).

Tematyka kursu

Cykl inter- i transdyscyplinarnych wykładów obejmuje różne (historyczne i współczesne) konteksty funkcjonowania osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie, kulturze i sztuce. Prowadzący działający w Stowarzyszeniu Społeczności LGBT+ UAM (https://lgbtplus.amu.edu.pl/) odwołają się do perspektywy badawczej swoich dyscyplin naukowych: psychologii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filmoznawstwa oraz nauk o sztuce. Kurs został podzielony na większe bloki tematyczne: psychologia i społeczeństwo (1-3), historia kultury (4-9), literatura (10-11) i sztuki wizualne i kino (12-15).

 

Lista tematów i prowadzących:

 1. 24 stycznia 

  mgr Jerzy Bandel (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Między naturą a kulturą - nieheteronormatywność w ujęciu psychologicznym i seksuologicznym 

  31 stycznia 

  mgr Jerzy Bandel (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Coming out czy coming outy? Rozwój tożsamości nieheteroseksualnej. 

  7 lutego 

  dr Łukasz Berger (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Pederastia w starożytnej Grecji. 

  14 lutego 

  dr Łukasz Berger (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Nienormatywne seksualności Rzymian. 

  21 lutego 

  dr Jacek Olesiejko (Wydział Anglistyki):  Miłość, przyjaźń, bliskość i grzech między mężczyznami i kobietami we wczesno-średniowiecznej Anglii (450-1100 A.D.) 

  28 lutego 

  dr Jacek Olesiejko (Wydział Anglistyki):  Cross-dressing i transpłciowość w literaturze okresu staroangielskiego (450-1100 A.D.) 

  7 marca 

  Prof. UAM, dr hab. Michał Jarnecki (WPA UAM Kalisz): Tęczowe polskie losy (wybrane biogramy artystów) 

  14 marca 

  Prof. UAM, dr hab. Michał Jarnecki (WPA UAM Kalisz): Poczet homoseksualistów zachodnioeuropejskich (XIX-XX w.) 

  21 marca 

  dr Joanna Śmiecińska (Wydział Anglistyki): Rodziny LGBT+ w Polsce i Europie: między polityką a sferą prywatną. 
   

  28 marca 

  mgr Agnieszka Kocznur (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Historia i genologia powieści LGBT+ dla niedorosłych 
   

  4 kwietnia 

  mgr Agnieszka Kocznur (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Literatura LGBT+ dla młodzieży: poetyka, praktyka, recepcja 
   

  18 kwietnia 

  dr Agnieszka Filipiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): Queerowe kino cz. 1 – ujęcie historyczne w kontekście polskim i zagranicznym 
   

  25 kwietnia 

  dr Agnieszka Filipiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): Queerowe kino cz. 2 – dominujące narracje, najnowsze trendy 
   

  9 maja 

  prof. UAM, dr hab. Paweł Leszkowicz (Wydział Nauk o Sztuce): Współczesna sztuka LGBTQ+ w Polsce 
   
  16 maja prof. UAM, dr hab.  Paweł Leszkowicz (Wydział Nauk o Sztuce): Transgender we współczesnej kulturze wizualnej 

 Efekty uczenia się

 • Osoba uczestnicząca zna podstawowe pojęcia i rozróżnienia z teorii tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.
 • Osoba uczestnicząca orientuje się w społecznych, psychologicznych, kulturowych i historycznych uwarunkowania nieheteronormatywności w odniesieniu do współczesnej Polski i Europy.
 • Osoba uczestnicząca potrafi szerzej omówić wybrane zagadnienia z historii literatury i sztuki dotyczące tematyki LGBT+.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialna i dyskusją.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Końcowy esej pisemny dotyczący wybranego wykładu / bloku tematycznego.