Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Queer studies. Ludzie, historia, kultura.

Prowadzący: dr Agnieszka Filipiak, dr Jacek Olesiejko, mgr Jerzy Bandel, dr Łukasz Berger, prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, mgr Agnieszka Kocznur, dr Beniamin Kłaniecki, dr Adriana Kovacheva, dr Luiza Kempińska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 18:30 - 20:00
2. środa 10.04.2024 18:30 - 20:00
3. środa 17.04.2024 18:30 - 20:00
4. środa 24.04.2024 18:30 - 20:00
5. środa 8.05.2024 18:30 - 20:00
6. środa 15.05.2024 18:30 - 20:00
7. środa 22.05.2024 18:30 - 20:00
8. środa 29.05.2024 18:30 - 20:00
9. środa 5.06.2024 18:30 - 20:00
10. środa 12.06.2024 18:30 - 20:00
11. środa 19.06.2024 18:30 - 20:00
12. środa 26.06.2024 18:30 - 20:00
13. środa 3.07.2024 18:30 - 20:45
14. środa 10.07.2024 18:30 - 20:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

1. Wprowadzenie do problematyki nienormatywnych tożsamości płciowych i orientacji (psycho)seksualnych.

2. Przedstawienie współczesnych uwikłań społeczno-kulturowych osób LGBT+ w Polsce i Europie.

3. Przegląd wybranej tematyki LGBT+ w różnych kontekstach kulturowych i historycznych (literatura i sztuki wizualne).

Tematyka kursu

 

 1. Cykl inter- i transdyscyplinarnych wykładów obejmuje różne (historyczne i współczesne) konteksty funkcjonowania osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie, kulturze i sztuce. Prowadzący działający w Stowarzyszeniu Społeczności LGBT+ UAM (https://lgbtplus.amu.edu.pl/) odwołają się do perspektywy badawczej swoich dyscyplin naukowych: psychologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filmoznawstwa oraz nauk o sztuce. Kurs został podzielony na większe bloki tematyczne: psychologia i społeczeństwo (1-2), historia kultury (3-5), literatura (6-8, 11) i sztuki wizualne i kino (9-10, 12-15).

   

  Lista tematów i prowadzących:

  1. mgr Jerzy Bandel (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Między naturą a kulturą - nieheteronormatywność w ujęciu psychologicznym i seksuologicznym
  2. mgr Jerzy Bandel (Wydział Psychologii i Kognitywistyki): Coming out czy coming outy? Rozwój tożsamości nieheteroseksualnej.
  3. dr Łukasz Berger (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Pederastia w starożytnej Grecji.
  4. dr Łukasz Berger (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Nienormatywne seksualności Rzymian.
  5. dr Jacek Olesiejko (Wydział Anglistyki):  Cross-dressing i transpłciowość w literaturze okresu staroangielskiego (450-1100 A.D.)
  6. dr Beniamin Kłanicki (Wydział Anglistyki): Trzecia płeć w Indiach na przykładach literackich.
  7. mgr Agnieszka Kocznur (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Historia i genologia powieści LGBT+ dla niedorosłych
  8. mgr Agnieszka Kocznur (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Literatura LGBT+ dla młodzieży: poetyka, praktyka, recepcja
  9. dr Agnieszka Filipiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): Queerowe kino cz. 1 – ujęcie historyczne w kontekście polskim i zagranicznym
  10. dr Agnieszka Filipiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): Queerowe kino cz. 2 – dominujące narracje, najnowsze trendy
  11. dr Adriana Kovacheva (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej): Queerowe przestrzenie za żelazną kurtyną
  12. prof. UAM, dr hab. Paweł Leszkowicz (Wydział Nauk o Sztuce): Współczesna sztuka LGBTQ+ w Polsce
  13. prof. UAM, dr hab.  Paweł Leszkowicz (Wydział Nauk o Sztuce): Transgender we współczesnej kulturze wizualnej
  14. dr Luiza Kempińska: HIV/AIDS. Artystyczne i wystawiennicze praktyki emancypacyjne w Polsce w czasach transformacji. cz. 1.
  15. dr Luiza Kempińska: HIV/AIDS. Artystyczne i wystawiennicze praktyki emancypacyjne w Polsce w czasach transformacji. cz. 2.
     

 Efekty uczenia się

 • Osoba uczestnicząca zna podstawowe pojęcia i rozróżnienia z teorii tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.
 • Osoba uczestnicząca orientuje się w społecznych, psychologicznych, kulturowych i historycznych uwarunkowania nieheteronormatywności w odniesieniu do współczesnej Polski i Europy.
 • Osoba uczestnicząca potrafi szerzej omówić wybrane zagadnienia z historii literatury i sztuki dotyczące tematyki LGBT+.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną i dyskusją.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Końcowy esej pisemny dotyczący wybranego wykładu / bloku tematycznego.