Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Rozwój przez arteterapię

Prowadzący: mgr Jolanta Jakubiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 395,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 17:00 - 18:30
2. środa 3.11.2021 17:00 - 18:30
3. środa 10.11.2021 17:00 - 18:30
4. środa 17.11.2021 17:00 - 18:30
5. środa 24.11.2021 17:00 - 18:30
6. środa 1.12.2021 17:00 - 18:30
7. środa 8.12.2021 17:00 - 18:30
8. środa 15.12.2021 17:00 - 18:30
9. środa 22.12.2021 17:00 - 18:30
10. środa 5.01.2022 17:00 - 18:30
11. środa 12.01.2022 17:00 - 18:30
12. środa 19.01.2022 17:00 - 18:30
13. środa 26.01.2022 17:00 - 18:30
14. środa 2.02.2022 17:00 - 18:30
15. środa 9.02.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie z różnymi formami wyrażania siebie. Poznanie narzędzi arteterapeutycznych. Zajęcia pobudzają do poznawania siebie oraz zatrzymania się tu i teraz.  Pomagają odkrywać siebie, pogłębiać samoświadomość i kształtować dobre mechanizmy działania, radzenia sobie z trudnościami.

Tematyka kursu

kurs ukazuje zalety sztuki i pokazuje, jak można ją wykorzystać do codziennego rozwoju.

Efekty uczenia się

  • Uczestnik umie wyrażać siebie, swoje emocje i potrzeby
  • Uczestnik podejmuje refleksję nad sobą, swoimi działaniami, życiem
  • Uczestnik potrafi wprowadzać zmiany do codziennego funkcjonowania
  • Uczestnik zna pozytywne skutki arteterapii i wprowadza ją do swojego życia

Metody pracy

prezentacje multimedialne, działania warsztatowe: praca w grupach, zadania pobudzające do refleksji, korzystanie z narzędzi arteterapeutycznych, dyskusje, działania z różnymi formami plastycznymi, literackimi, muzycznymi, filmowymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.