Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Sztuka starożytnego Egiptu

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 23.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 3.04.2022 17:00 - 18:30
2. niedziela 10.04.2022 17:00 - 18:30
3. niedziela 17.04.2022 17:00 - 18:30
4. niedziela 24.04.2022 17:00 - 18:30
5. niedziela 8.05.2022 17:00 - 18:30
6. niedziela 15.05.2022 17:00 - 18:30
7. niedziela 22.05.2022 17:00 - 18:30
8. niedziela 29.05.2022 17:00 - 18:30
9. niedziela 5.06.2022 17:00 - 18:30
10. niedziela 12.06.2022 17:00 - 18:30

Wydział Archeologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników ze sztuką faraońskiego Egiptu w jej oryginalnym kontekście, spojrzenie okiem starożytnego Egipcjanina.

Tematyka kursu

Cykl bogato ilustrowanych wykładów omawiających podstawowe zagadnienia dotyczące sztuki faraońskiego Egiptu: genezę i rozwój, kwestie stylistyczne, techniczne, sferę ideologiczno-symboliczną. Charakterystyka, analiza i interpretacja sztuki egipskiej na przykładach najbardziej typowych przedstawień trójwymiarowych (rzeźba, drobna plastyka) i dwuwymiarowych (bas-relief, relief en creux, malarstwo), reprezentujących różne okresy historyczne. Omówione są pojęcia aspektywy i kanonu, a także przedstawione różnice w dzisiejszym i starożytnym rozumieniu „sztuki”.

Efekty uczenia się

Umiejętność postrzegania egipskich dzieł sztuki w ich oryginalnym historycznym i kulturowym kontekście, pozwalająca na pogłębione zrozumienie cywilizacji starożytnego Egiptu, dająca również podstawę do refleksji o charakterze ogólnym.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.