Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Tworzenie geowizualizacji 3D w systemie rozszerzonej rzeczywistości (AR)

Prowadzący: dr inż. Łukasz Halik


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 17:00 - 19:30
2. środa 10.04.2024 17:00 - 19:30
3. środa 17.04.2024 17:00 - 19:30
4. środa 24.04.2024 17:00 - 19:30
5. środa 8.05.2024 17:00 - 19:30
6. środa 15.05.2024 17:00 - 19:30
7. środa 22.05.2024 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z coraz śmielej wkraczającą w nasze codzienne życie technologią rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality, AR). Technologia ta polega na nałożeniu na obraz świata realnego obserwowany przez kamerę smartfona (okulary AR) cyfrowo wygenerowanych obiektów takich jak: modele 3D, zdjęcia, filmy czy też audio (https://youtu.be/A9yQj-Sn9gI).

Część z nas nieświadomie już korzysta z tej technologii nakładając filtry w aplikacjach takich jak Instagram. Jednak w tym kursie skupimy się na stworzeniu geowizualizacji w formie modeli 3D prezentujących fragmenty powierzchni ziemskiej w różnych skalach (budynek, osiedle, gmina). Przykładem takich geowizualizacji 3D może być projekt „Korona Gór Polski 3D” (https://youtu.be/E_t8ZU2OtMY), nagrodzony 1. miejscem w konkursie Głównego Geodety Kraju, który Autor kursu opracował wspólnie ze studentami kierunku „Kartografia i geomatyka” w ramach przedmiotu „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość”.

Geowizualizacje AR w porównaniu z drukiem 3D są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska (nie zużywają plastiku i zużywają ułamek energii potrzebnej do wydrukowania modelu 3D), można je wyświetlić w dowolnym miejscu na Ziemi w którym mamy dostęp do Internetu oraz są o wiele bardziej elastyczna na późniejszym etapie aktualizacji, gdyż są to obiekty w pełni cyfrowe.

Tematyka kursu

- miejsce systemu rozszerzonej rzeczywistości (AR) w kontinuum rzeczywistość wirtualność
- sposoby komunikacji człowiek-komputer
- systemy informacji geograficznej (GIS) - ich wykorzystanie w tworzeniu geowizualizacji 3D
- urządzenia umożliwiające wyświetlanie geowizualizacji 3D w technologii AR
- środowiska programowania - standard webXR
- biblioteki umożliwiające implementację technologii AR
- bazy danych przestrzennych i ich przydatność w geowizualizacjach 3D
- ciąg geomatyczny czyli jak stworzyć działającą geowizualizację 3D w systemie AR
- przyszłość rozwoju technologii AR oraz geowizualizacji 3D

Efekty uczenia się

Uczestnik będzie w stanie poprawnie zdefiniować różnice między wiodącymi sposobami komunikacji człowiek-komputer oraz dobrać odpowiednie środowisko programowania służące do stworzenia geowizualizacji 3D w systemie rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnik będzie potrafił samodzielnie stworzyć prostą geowizualizację 3D w systemie AR działającą na smartfonie.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem oraz narzędziami GIS lub ich doświadczenie w ww. materii jest niewielkie. Wszystkie ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams na własnych komputerach uczestników. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane na darmowej platformie Glitch (https://glitch.com) i w oprogramowaniu:
   - QGIS (https://qgis.org)
   - Blender (https://www.blender.org)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna z części wykładowej oraz projektowa z części praktycznej