Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacjach

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 17:00 - 18:30
2. środa 10.04.2024 17:00 - 18:30
3. środa 17.04.2024 17:00 - 18:30
4. środa 24.04.2024 17:00 - 18:30
5. środa 8.05.2024 17:00 - 18:30
6. środa 15.05.2024 17:00 - 18:30
7. środa 22.05.2024 17:00 - 18:30
8. środa 29.05.2024 17:00 - 17:45

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zjawiska społecznego określanego mianem kapitał społeczny; rozwinięcie zdolności analizy i powiązań kapitału społecznego z innymi typami kapitałów; identyfikacja kapitału społecznego w organizacjach; analiza deficytów związanych z niedostatkiem kapitału społecznego. Kapitał społeczny i jego podstawowy składnik, jakim jest zaufanie społeczne nabiera coraz większego znaczenia w stosunku do tradycyjnych form kapitału (kapitał ekonomiczny, kapitał ludzki) wpływając na możliwość rozwoju organizacji. Proponuję ekonomiczno-socjologiczne podejście do zagadnienia, ukazujące kapitał społeczny jako zasób inwestycyjny.

Tematyka kursu

Kurs Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacjach skierowany jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką zarządzania grupami, organizacjami. Kurs dostarcza wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie identyfikacji, analizy, pomiaru kapitału społecznego, jak również sposobów inwestycyjnego wykorzystania kapitału społecznego.

Teorie kapitału społecznego

Kapitał społeczny a inne formy kapitałów

Ekonomiczna wartość zaufania społecznego

Endogenne i egzogenne czynniki kształtujące wartość kapitału społecznego

Rola kapitału społecznego w redukcji kosztów transakcyjnych i kosztów agencji

Kapitał społeczny a dobra publiczne

Techniki pomiaru kapitału społecznego

Negatywny kapitał społeczny

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem społecznym, możliwości jego wzmacniania, kreowania, pokonywania barier w jego rozwoju. Rozwinie zdolność zarządzania grupami, organizacjami z perspektywy korzyści wynikających z przyrostu zaufania społecznego. Zdobędzie umiejętność pomiaru kapitału społecznego, a przez to oszacowania potencjału jego wzrostu. Uzyskana wiedza może posłużyć w rozwiązywaniu praktyczny problemów związanych z funkcjonowaniem grup i organizacji.

Metody pracy

Wykład interaktywny, wykorzystujący materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja, wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.

 Literatura:

Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barczykowska, A. (2011). Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Impuls.

Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania. Muza.

Klimowicz M., Bokajło W. (2010). Kapitał społeczny- interpretacje, impresje, operacjonalizacja.

Growiec K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. SWPS Academia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna.