Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Rada Programowa

Rada Programowa
Uniwersytetu Otwartego UAM

 

Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk – Prorektor UAM ds. kształcenia

prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak - Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

prof. UAM dr hab. Rafał Mól

prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz