Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Rada Programowa

Rada Programowa
Uniwersytetu Otwartego UAM

 

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik – Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym

prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak - Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

prof. UAM dr hab. Rafał Mól

prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz

dr Marek Sobczak- Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia